Malarstwo

Henryk Burzec młodość spędził w Brześciu nad Bugiem na Polesiu - krainie pełnej jezior, rzek i lasów, której uroda przywodziła artyście na myśl nie tylko nostalgiczne wspomnienia, ale stanowiła zarazem źródło niewyczerpanej inspiracji twórczej. Krajobrazy Polesia znalazły później odzwierciedlenie w malarskiej twórczości Burzeca – w akwarelach. Później gdy w 1954 roku osiadł na stałe w Zakopanem, zauroczony górami i przyrodą tatrzańską tematykę akwareli poświęcił głównie Tatrom.

Znaczącą cześć malarskiego dorobku artystycznego Henryka Burzeca stanowią także wielkoformatowe obrazy olejne. Impulsem do stworzenia nowego dzieła mogły być dla Burzeca wydarzenia oraz zjawiska rangi światowej, zgromadzone w podświadomości impresje z licznych podróży, wspomnienia doznań artystycznych oraz osobistych przeżyć. W malarskiej twórczości Burzeca powstało także szereg dzieł abstrakcyjnych, gdzie twórca poszukiwał czysto formalnych rozwiązań.